پارافین کریستال

پارافین کریستال بدون اسید به جهت انعطاف‎پذیر بودن آن برای ساخت شمع‎های دست‎ساز بیشتر مورد استفاده قرار می‎گیرد.

 پارافین کریستال، پارافین حسینی

چاپ