پارافین کریستال

پارافین کریستال شمع سازی یا پارافین بدون اسید که به جهت انعطاف پذیر بودن آن برای ساخت شمع های دست ساز, مورد استفاده قرار می گیرد. پارافین کریستال از دیگر انواع پارافین شفاف تر می باشد و تاثیر بسزایی در شفاف شدن شمع دارد. شمع هایی که با این نوع پارافین درست می شود حالت صیقلی و درخشندگی خاصی را دارد و مانند کریستال می درخشد. 

 
 
 

 

پارافین کریستال، پارافین حسینی

چاپ