مشخصات محصول پارافین واکس

نام شیمیایی: پارافین واکس (paraffin wax)
فرمول شیمیایی: CnH2n+2
رنگ پارافین جامد: سفید شیری
رنگ پارافین کریستال: سفید
رنگ پارافین مایع: سفید شفاف
نقطه انجماد پارافین جامد: 50-55 درجه سانتیگراد
نقطه ذوب: 58-60 درجه سانتیگراد
چسبندگی (ویسکوزیته) : 5/6 CST
جرم حجمی (دانسیته) : 46-77% gr/cm3
توجه: پارافین جامد که به صورت تخته‎ای و گرانول می‎باشد فقط مصارف صنعتی دارد و به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد.

چاپ