رابطه مردم ایران و جهان با پارافین جامد و شمع

براستی بیش از یک قرن است که شمع و پارافین جامد با زندگی ایرانیان آمیخته شده و در مراسماتی همچون جشن‎ها و عزاداری‎ها و در اماکنی همچون رستوران‎ها از آن استفاده می‎نمایند.

همچنین در بسیاری از نقاط دنیا، شمع را بر روی کیک‎های تولد و عروسی نهاده و شادمانی می‎نمایند.


هندوها اعتقاد خاصی به نگاه و تمرکز به شعله شمع دارند و معتقدند که شمع سنبل روشنایی و زدودن احیانا گناهان و انرژی‎های منفی و دور کردن موجودات غیرارگانیک از خانواده است و در مراسمی که به جشن دیوالی موسوم است هر خانواده تعداد زیادی شمع روشن می‎کند.


به همین دلیل کشور ایران که تولید‎کننده و صادر‎کننده بخش عمده پارافین جامد و فوتس اویل در آسیا و جهان است بخش عمده نیاز کشور هندوستان را تامین می‎کند.

چاپ